Dobar medija plan uključuje video od Etargeta

Video reklama na internetu je neophodan dio svake dobre

reklamne kampanje na internetu

ZAŠTO UKLJUČITI ETARGET REŠENJE

U MEDIJA PLAN

EFEKTIVNOST

Pre-roll prikaz reklame osigurava visoku pažnju korisnika

PRIKAZIVANJE

Reklama se prikazuje na desetinama srpskih sajtova

REZULTATI

Odlični rezultati. Odgledanost reklama više od 20% i CTR 1,5%

CENA

Povoljna cena već od 6€ CPM

CILJANJE

Mogućnost ciljanja na izabrane ciljne grupe

KONTAKTIRAJTE ME ZA VIŠE INFORMACIJA

+381 62 518 511

ILI VAŠE PITANJE NAPIŠITE DIREKTNO OVDE

Stefan Đurović

Head of business development

Sarađujemo sa najboljima!