В добрия медия план има и видео реклама от Етаргет

Видео рекламата е неизменна част от всяка една добра рекламна

кампания в интернет

EФЕКТИВНОСТ

Pre-roll рекламата гарантира високо привличане на вниманието на посетителите

ТАРГЕТИРНЕ

Възможност за таргетиране на избрани целеви групи

ИЗОБРАЗЯВАНЕ

Рекламата се изобразява на стотици български уеб сайтове

РЕЗУЛТАТИ

Изключително добри: процент завършени гледания на цялото рекламно видео - над 20% и CTR от над 3,5%

ЦЕНА

Отлична цена, започваща от 6 лв. CPM

Защо да включите форматите на Етаргет във Вашия медия план

Работим за най-добрите!

Свържете се с нас за повече информация

+359 2 491 71 66

Или напишете Вашия въпрос тук

Hristo Nikolinski

Head of business development