Geografické cielenie patrí do média plánu

Zvýšte intenzitu tam, kde sa to oplatí. Vieme zobraziť

reklamu tam, kde je viac zákazníkov

Cielenie na:
Cielenie na:
Cielenie na:

PREČO ZARADIŤ ETARGET RIEŠENIE

DO MÉDIA PLÁNU

DÁTA

Kombinuje dáta z reálneho sveta s cielením na internete. Dáta na cielenie sú poskytované ku kampani zdarma

CIELENIE

Možnosť cielenia na základe zloženia obyvateľstva v každej obci, či meste. Na základe dát cielime textovú reklamu, bannery a aj video

INTENZITA

Zvýšime intenzitu kampane tam, kde sa to oplatí

VÝSLEDKY

Výborné výsledky. Lepšia efektivita v porovnaní s cielením na online dáta

Pracujeme pre najlepších!

KONTAKTUJTE MA PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Eugen Cirák

Head of Agency Sales

+421 2/ 21 02 67 02

ALEBO VAŠU OTÁZKU NAPÍŠTE PRIAMO SEM

Cielenie na: