Geografické cielenie patrí do média plánu

Zvýšte intenzitu tam, kde sa to oplatí. Vieme zobraziť

reklamu tam, kde je viac zákazníkov

PREČO ZARADIŤ ETARGET RIEŠENIE

DO MÉDIA PLÁNU

DÁTA

Kombinuje dáta z reálneho sveta s cielením na internete. Dáta na cielenie sú poskytované ku kampani zdarma

CIELENIE

Možnosť cielenia na základe zloženia obyvateľstva v každej obci, či meste. Na základe dát cielime textovú reklamu, bannery a aj video

INTENZITA

Zvýšime intenzitu kampane tam, kde sa to oplatí

VÝSLEDKY

Výborné výsledky. Lepšia efektivita v porovnaní s cielením na online dáta

Pracujeme pre najlepších!

KONTAKTUJTE MA PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Eugen Cirák

Head of Agency Sales

+421 2/ 21 02 67 02

ALEBO VAŠU OTÁZKU NAPÍŠTE PRIAMO SEM