Inzerovanie na prémiových stránkach výrazne zväčšuje vplyv značky na konzumenta reklamy

March 8, 2018

Americkí výskumníci z comSCORE porovnávali výkon reklám zobrazovaných na prémiových weboch a na ostatných stránkach. Pri nakupovaní sa rozhodujeme podľa toho, čo si o značke myslíme, a práve v tejto úrovni marketingového lievika dosiahli reklamy na prémiových stránkach najväčší úspech. Veľkú rolu v tom zohráva tzv. haló efekt.

 

Z hlavných zistení štúdie vyplýva, že:

  1. v prípade display a video reklamy zobrazovanej na prémiových stránkach bolo povedomie o promovanej značke vyššie o 67%,

  2. prémiové stránky zväčšujú náklonnosť konzumentov reklamy k značke až viac ako 3-násobne,

  3. za úspechom reklamy na prémiových stránkach je vyššia miera viditeľnosti (viewability) a súčasne nižší podiel neplatnej návštevnosti (invalid traffic).

 

Medzi skúmanými prémiovými publishermi boli stránky ako The New York Times, ABC a NPR.

 

V štúdii sledovali, ako sa reklamám darilo v troch úrovniach marketingového lievika:

 

Najvyššia úroveň – povedomie o značke, zapamätateľnosť, rozpoznateľnosť (see)

Stredná úroveň – náklonnosť k značke, uvažovanie o značke, ochota odporučiť značku (think)

Najnižšia úroveň – nákupný úmysel, šírenie záujmu o značku (do)

 

 

zdroj: comSCORE

 

Vo všetkých troch úrovniach dosiahli reklamy na prémiových weboch lepšie výsledky ako reklamy na ostatných stránkach. Najväčší rozdiel sa prejavil v strednej úrovni marketingového lievika, keď reklamy na prémiových webstránkach dosiahli skóre 1,87 oproti reklamám na ostatných webstránkach s výsledkom 0,51.

 

Kým viditeľnosť reklamy na prémiových weboch dosiahla 50%, na ostatných stránkach namerali len 45%. Neplatných návštev bolo v prvom prípade 2,2% v porovnaní neprémiovými webstránkami, kde ich bolo 3,5%. Napriek tomu súvisí úspech reklám na prémiových weboch najmä s haló efektom.

 

Haló efekt je v reklame prenos komunikácie jednej značky na inú značku alebo produkt. Keďže prémiové stránky predstavujú autoritu, ich obsah vrátane reklamy je vnímaný ako dôveryhodný, rešpektovaný a hodnotný. Ak vydelíme prínos reklám na prémiových stránkach, ktoré boli o 67% výkonnejšie, kvalitou inventory (zoznamu poskytovaných reklamných formátov), ktorá bola o 11% vyššia ako na ostatných weboch, dostaneme sa k výsledku, že reklama na prémiových stránkach mala o 51% vyššiu účinnosť vďaka haló efektu (1,67/1,11=1,51).

 

zdroj: comSCORE

 

Výskum dokázal, že reklamy zobrazované na stránkach s prémiovým obsahom sú úspešnejšie, čo vysvetľuje ich vyššiu CPM (cenu za 1000 zobrazení). Priemerná výkonnosť reklám na prémiových stránkach bola 0,89 oproti 0,53 na ostatných stránkach.

 

Väčšina značiek sa snaží premeniť povedomie o značke (see) na pozitívne vnímanie značky (think), ktoré ovplyvňuje nákupné správanie, preto je prínos reklamy na prémiových stránkach v marketingovej stratégii kľúčový.

 

U nás medzi takéto stránky patria online médiá najväčších vydavateľstiev, napr. SME, Aktuality, Nový Čas, Pluska, Hospodárske noviny, Denník N, Trend a ich špecializované webstránky so zameraním na konkrétnu cieľovú skupinu (napr. ženy, muži a pod).

 

Nová služba Priamy nákup využíva metódu programatického nákupu najlepšieho mediálneho priestoru na základe privátnych dealov. Zabezpečuje pohodlný, efektívny a cenovo výhodný nákup bannerov na prémiových stránkach s možnosťami cielenia a regulovaním frekvencie zásahu.

 

Zdroj: www.comscore.com

Viac info o službe Priamy nákup: www.etarget.sk/priamy-nakup

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload