Interaktivno oglašavanje u medija planu je iz Etargeta

Nove mogućnosti za zaista interesantan, moderan i efikasan

način oglašavanja na internetu

EXPAND BANNER

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Glavni baner: 300x250 px


Šireći baneri: (6 fajlova) 300x250 ili (1 fajl) 900x500 px


Podržani format: .jpg, .png, .gif (veličine maks. 60Kb)

LEADERBOARD

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Veličina banera (4 fajla): 728x90 px


Podržani format: .jpg, .png (veličine maks. 60Kb)

CUBE

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Veličina banera (6 fajlova - bez videa): 300x250 px


Podržani format: .jpg, .png, .gif (veličine maks.60Kb)


Video: maks. trajanje 30 sekundi, u formatu .mp4, frame rate: 24 fps

MOBILE EXTEND

 

Veličina (glavnog) banera: 768x560 px


Pattern baner: 768x83 px

Veličina (malog) banera: 768x250 px


Veličina logoa: 20x20 px

Podržani format: .jpg, .png (u veličini od maks. 60Kb)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ZAŠTO UKLJUČITI ETARGET REŠENJE

U MEDIJA PLAN

EFEKTIVNOST

Formati su vidljivi i pamtljivi. Veća efikasnost nego kod standardnih banera

CILJANJE

Mogućnost ciljanja na izabrane ciljne grupe

PRIKAZIVANJE

Reklama je aktivna na ručno izabranim sajtovima

REZULTATI

Odlični rezultati. Približno za trećinu vidljiviji formati od standardnih banera.
Veliki potencijal u građenju brenda

KONTAKTIRAJTE ME ZA VIŠE INFORMACIJA

+381 62 518 511

ILI VAŠE PITANJE NAPIŠITE DIREKTNO OVDE

Stefan Đurović

Head of business development

Sarađujemo sa najboljima!