Vidljiva reklama u medija planu je iz Etargeta

Reklama na internetu mora privući pažnju i kada je korisnik

ne traži. Koristite zaista vidljive formate

1/3

Pregled reklamnog formata billboard veličine 970x250 piksela. 

1/3

Pregled reklamnog formata billboard veličine 1200x400 piksela. 

ZAŠTO UKLJUČITI ETARGET REŠENJE

U MEDIJA PLAN

EFIKASNOST

BillBoard veličine 970x250 i 1200x400 px je vidljiv i lako pamtljiv

CILJANJE

Mogućnost ciljanja na izabrane ciljne grupe

PRIKAZIVANJE

Reklama se prikazuje na desetinama srpskih sajtova

REZULTATI

Odlični rezultati. Visoka pamtljivost i CTR od 0,3%

CENA

Povoljna cena već od 4€ CPM

Sarađujemo sa najboljima!

KONTAKTIRAJTE ME ZA VIŠE INFORMACIJA

+381 62 518 511

ILI VAŠE PITANJE NAPIŠITE DIREKTNO OVDE

Stefan Đurović

Head of business development