Viditeľná reklama v média pláne je z Etargetu

Reklama na internete musí zaujať, ak nerieši akútny problém diváka. Využívajte naozaj viditeľné formáty

Ukážka reklamného formátu billboard s rozmerom 970x250 pixelov.

1/2

Ukážka reklamného formátu billboard s rozmerom 1200x400 pixelov.

EFEKTIVITA

BillBoard s rozmerom 970x250 alebo 1200x400 px je dobre viditeľný a zapamätateľný

ZOBRAZENIE

Reklama sa zobrazuje na desiatkach slovenských web stránok

VÝSLEDKY

Výborné výsledky. Vysoká zapamätateľnosť a CTR 0,3%

CENA

Výhodná cena už od 4€ CPM

CIELENIE

Možnosť cielenia na vybrané cieľové skupiny

PREČO ZARADIŤ ETARGET RIEŠENIE

DO MÉDIA PLÁNU

Pracujeme pre najlepších!

KONTAKTUJTE MA PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Eugen Cirák

Head of Agency Sales

+421 2/ 21 02 67 02

ALEBO VAŠU OTÁZKU NAPÍŠTE PRIAMO SEM